Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-05-10 11:28:33  jersia jersia

Utworzono artykuł 220795 o nazwie 'Sprawozdania finansowe na dzień 31.12.2018 roku'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste220795
user_idpuste2114788
resource_idpuste1753
namepusteSprawozdania finansowe na dzień 31.12.2018 roku
category_idpuste122
language_idpuste1
shortpusteSprawozdania finansowe
fullpuste

Sprawozdania finansowe

publishfrompuste2019-05-10 00:00:00
_activepuste1
slugpustesprawozdania-finansowe-na-dzien-31-12-2018-roku
2019-05-10 11:28:34  jersia jersia

Załączono plik 554910

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2132354
user_idpuste2114788
fobject_idpuste554910
resource_idpuste1753
modelpusteArticle
foreign_idpuste220795
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-10 11:28:34  jersia jersia

Załączono plik 554917

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2132355
user_idpuste2114788
fobject_idpuste554917
resource_idpuste1753
modelpusteArticle
foreign_idpuste220795
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-10 11:28:34  jersia jersia

Załączono plik 554920

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2132356
user_idpuste2114788
fobject_idpuste554920
resource_idpuste1753
modelpusteArticle
foreign_idpuste220795
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-10 11:28:34  jersia jersia

Załączono plik 554923

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2132357
user_idpuste2114788
fobject_idpuste554923
resource_idpuste1753
modelpusteArticle
foreign_idpuste220795
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się